Kim jestem

Jako radca prawny z kilkunastoletnim stażem, z całą stanowczością podkreślam, że najlepsza sprawiedliwość to ta, którą strony ustalą między sobą. Dlatego w pierwszej kolejności warto jest podjąć próby ugodowego rozwiązania sporów. W swojej pracy łączę zarówno wiedzę prawniczą, jak i wiedzę psychologiczną. Jako life coach pomagam „zapalać światło w ciemnym pokoju”, motywuję do działania i podejmowania odważnych decyzji. Odczarowuję rozwód jako porażkę. Pokazuję, że istnieją sposoby na przeżycie rozwodu na spokojnie, tak aby nie spalić ostatniej trawy na rozwodowym polu walki.